Menu
Menu

Kibernakts aptauja

Paldies, ka bijāt kopā ar mums un piedalījāties tiešsaistes pasākumu kopuma KIBERNAKTS 2021 radīšanā, kas noritēja digitālās identitātes un drošības dienas ietvaros!

Būsim ļoti pateicīgi, ja aizpildīsiet novērtējuma anketu, jo mūsu galvenā un svarīgākā panākumu mēraukla ir Jūsu atsauksmes un ieteikumi.

amatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LVRTC informē, ka: 1) Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti pasākuma organizēšanas nolūkā, tajā skaitā, lai nodrošinātu Jūsu dalību pasākumā, saņemtu atgriezenisko saiti un sazinātos saistībā ar turpmākām aktivitātēm pēc pasākumā;  2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, kontaktinformācija: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012.
Papildu informāciju Jūs varat iegūt LVRTC mājaslapā
Par korupciju aicinām ziņot KNAB: Bezmaksas diennakts uzticības tālrunis 8000 20 70