Sanita Bajāre
Finanšu nozares asociācijas vadītāja