Jānis Brazovskis
Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis

Banku sektoram, t.sk. finanšu iestādēm, digitalizācija ir ikdienas pamatvajadzība, jo digitālo risinājumu inovācijas palielina konkurētspēju. Vienlaikus tas ir darbietilpīgs process, kas prasa būtiskas investīcijas, detalizētu plānošanu un drošības risku pārvaldību. Svarīgi aspekti ir klientu ērtības, vajadzības un klientu prasmes jaunās iespējas pielietot praksē. Mēs redzam, ka klienti izvēlas aizvien jaunus digitālos kanālus, taču to izmantošana klientu vidū ir nevienmērīga. Līdz ar to digitalizācija ir gan iespēja, gan izaicinājums, jo tehnoloģiskais progress apsteidz uzņēmēju un arī patērētāju – klientu spējas pielāgoties jaunievedumiem un tos pilnībā izmantot.

Valsts pārvaldei sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem un izmantotājiem ir jāturpina veidot pakalpojumu infrastruktūru, kas ļauj, piemēram, attālināti un ērti parakstīt dokumentus,  apliecināt identitāti, nodrošināt kvalitatīvu datu pieejamību un apmaiņu. Ļoti pozitīvi ir vērtējami risinājumi, t.sk. elektroniskā adrese, kas nodrošina iedzīvotāju un uzņēmumu saziņu ar valsts institūcijām. Ir jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un uzņēmumu būtu gatavi piedāvātos risinājumus izmantot. Tāpēc ir svarīgi uzlabot sabiedrības digitālās pratības līmeni, nodrošinot apmācības, veidojot informatīvas kampaņas, attīstot virtuālos asistentus u.tml.