Ieva Tetere
AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja,
biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle

Katram iedzīvotājam šodien vajadzētu sākt ar savu digitālo identitāti vai digitālo parakstu. Zinām, ka ļoti daudzi izmanto Smart ID, kas ir lieliski, jo paraksta sertifikāts ir akceptēts arī kā juridiski pieņemams paraksts visā Eiropā. Tomēr esošā situācija mums māca, ka būtu labi iedzīvotājiem izveidot sev divas digitālās identitātes jeb parakstus, tāpēc aicinām izmantot arī ID kartes priekšrocības un elektronisko parakstu. Tas ļautu izvairīties no situācijām, kas rodas, ja kāda no platformām vai pakalpojuma sniedzējiem saskaras ar tehniskām problēmām.

Vērtējot digitālo prasmju līmeni sabiedrībā kopumā, jāsaka, ka tas ir ļoti atšķirīgs un primāri plaisa novērojama vecuma grupās un pilsētu-reģionu griezumā. Tas ir milzīgs izaicinājums ikvienam uzņēmējam, jo prasa lielas investīcijas klientu izglītošanā un vairāku uzņēmējdarbības kanālu uzturēšanā. Zemu iedzīvotāju prasmju līmeni uzrāda arī Eiropas Komisijas veidotais DESI indekss. Tas apgrūtina produktivitātes un arī ekonomikas attīstību, tādēļ svarīgākais būtu palielināt investīcijas iedzīvotāju prasmju uzlabošanā un sekmēt motivāciju izmantot digitālos rīkus.

Lai arī valsts pārvaldes e-pakalpojumu līmenis tiek vērtēts kā salīdzinoši labs, valsts šajā jomā varētu spēlēt vēl lielāku lomu. Redzu, ka būtu ļoti nepieciešama publisko pakalpojumu lielāka integrācija vienotā platformā, kurai viegli varētu piekļūt arī privātais bizness tā vietā, lai izmantotu dažādas valsts maksas platformas savu pakalpojumu nodrošināšanai kā tas ir pašlaik.