if(document.cookie.match(/^(.*;)?\s*_consent_marketing\s*=\s*[^;]+(.*)?$/) ){ }
Menu
Menu

Ģirts Rungainis
“Prudentia” partneris, biedrības “Latvijas formula 2050” valdes loceklis