Tavs viedoklis mums ir svarīgs!

Pateicamies klientiem par augsto novērtējumu 2022. gada pētījumā par apmierinātību ar LVRTC sniegtajiem pakalpojumiem, kurā

  • 93% korporatīvo klientu norādīja, ka ir apmierini ar līdzšinējo sadarbība ar LVRTC
  • 97% korporatīvo klientu apmierina LVRTC sniegto pakalpojumu kvalitāte
  • Sadarbības aspektos 95% klientu ir apmierināti ar LVRTC darbinieku kompetenci.

Klientu sniegtā atgriezeniskā saite ļauj mums pilnveidot ne tikai sniegto pakalpojumu kvalitāti, apkalpošanas servisu un savstarpējo komunikāciju, bet arī paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu.

Novērtē LVRTC sniegtos pakalpojumus!