Platjosla

Platjoslas projekts

​2010. gadā Eiropas Savienība apstiprināja stratēģiju "Eiropa 2020", kas nosaka ES attīstības mērķus un to sasniegšanai īstenojamos uzdevumus. Viens no tiem ir uzlabot eiropiešu piekļuvi ātram un īpaši ātram internetam. Šī uzdevuma īstenošanai ir izstrādāts Komisijas paziņojums "Digitālā programma Eiropai" 26.08.2010. COM.

Tā paredz, ka visiem Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem līdz 2020. gadam nepieciešams nodrošināt piekļuvi platjoslas internetam ar ātrumu vismaz 30 Mbit/s, bet 50% vai vairāk mājsaimniecību apgādāt ar interneta pieslēgumu ar ātrumu virs 100 Mbit/s.

Projekts tiek realizēts saskaņā ar valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 (2011/N) „Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (09.11.2011 Eiropas Komisijas lēmums Nr. C (2011) 7699) noteikumiem.

Valsts atbalsta programma ir sadalīta divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros tika īstenots projekts “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos”, projekts ir noslēdzies 2015.gada 31.augustā un rezultātā ir izbūvēti 177 piekļuves punkti un ieguldīti 1813 km optiskā kabeļa trases.

Informācija par projekta 1.kārtu

Savukārt 2. kārtas ietvaros, realizējot projektu, ir papildus plānots izbūvēt vismaz 220 piekļuves punktus “baltajās” teritorijās.

Informācija par projekta 2.kārtu

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" ir apstiprināta par projekta finansējuma saņēmēju un realizētāju, lai visā valstī būtu pieeja kvalitatīvam internetam un Latvija nodrošinātu Eiropa 2020 iniciatīvas mērķu sasniegšanu.

Video:

Platjoslas internets mājsaimniecībām.

Platjoslas internets izglītībai

Platjoslas internets uzņemējdarbībai

Platjoslas internets lauksaimniekiem