Vēsture1_1_305

2_1_305

3_1_453

4_1_305


VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pirmsākumi ir saistīti ar radio vēsturi Latvijā, kas aizsākās 1924. gadā, kad Satiksmes ministrijas Pasta un telegrāfa virsvaldes sastāvā tiek izveidota Radiocentrāle. Trīsdesmitajos gados tiek pārveidota par Radionodaļu, vēlāk par Radiodaļu, bet kopš 1938. gada par Latvijas radiofonu. sastāvā bija izveidota Tehniskā daļa, kuras pārziņā bija radiofona centrāle, raidītāji, pieslēguma un satiksmes nodaļa, laboratorija un darbnīcas.

 

Līdz 1940. gada septembrim Latvijas radiofonu vada inženieris Jānis Linters (1879-1963). Šajā laikā tiek uzceltas raidstacijas Rīgā, Madonā, Kuldīgā un Liepājā.  

 

Arī turpmākajos gados uzņēmuma nosaukums vairākkārt mainīts: 1944.-45. g. - Rīgas radiosakaru un radioraidījumu direkcija, 1945.-55. g. - Rīgas uztverošais un raidošais radiocentrs, 1955.-72. - Latvijas Republikāniskais radiocentrs. Bet ar 1972. gada 1. janvāri uzņēmums tiek pārdēvēts par Latvijas Radio un televīzijas centru. Par direktoru tiek iecelts Romualds Grabovskis. Latvijas Radio un televīzijas centrs kļuva par saimnieciskā aprēķina uzņēmumu, un pārziņā tika nodoti radioraidījumu un televīzijas studiju tehniskie dienesti, kinoražošanas daļa, enerģētikas saimniecība, autotransports, kapitālās celtniecības daļa un citi administratīvie un saimnieciskie dienestipavisam 11 cehi, 32 daļas un iecirkņi. Tajā laikā uzņēmumā strādāja 432 darbinieki.  

    

1944. gadā tiek organizēta Sakaru pilnvarotā pārvalde ar dienestiem, kas sāka sagrauto sistēmu atjaunošanu. Vēlāk tika organizēta Sakaru ministrija, kuras pakļautībā bija radiofonijas, televīzijas, tehnisko sistēmu ekspluatācija un attīstība.
 

Kopš 1996. gada uzņēmuma nosaukums ir bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, bet kopš 2004. gada 1. novembra uzņēmuma nosaukums ir VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

 

Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 80 gadu vēsture apliecina uzņēmuma nopelnus gan radio, gan televīzijas ieviešanā Latvijā. 1925. gada 1. novembrī ēterā tika pārraidīti Latvijas pirmā radio raidītāja signāli. Savukārt pēc trīsdesmit gadiem – 1954. gada 6. novembrī - Latvijā notika pirmā televīzijas pārraide, kuru nodrošināja Republikāniskais radiocentrs, tolaik tika dēvēts tagadējais Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.

 

Uzņēmums vienmēr ir apvienojis tehniski radošas un izcilas personības, bez kuru radošās iniciatīvas nebūtu iespējami tajā laikā tik iespaidīgi sasniegumi. Latvijas radio attīstības sākumposmā ievērojamu ieguldījumu devis Jānis Linters un Harijs Bauers, bet televīzijas ieviešanā Latvijā - Georgs Lurie un daudzi citi uzņēmuma darbinieki.

 

Gan paša uzņēmuma bagātā vēsture, gan fakts, ka daudzu uzņēmumu darbinieku darba stāžs mērāms vairākos gadu desmitos vai šis uzņēmums ir viņu vienīgā darba vieta, dod iespēju šo vēsturisko pieredzi un pakāpenisko paaudžu nomaiņu izmantot uzņēmuma attīstībai. Tehniskās ekspluatācijas un attīstības dienesta Ražošanas sektora telekomunikāciju tehnologs Fēliks Briedis un Rīgas radio un televīzijas stacijas vadītāja vietnieks administratīvajos jautājumos Juris Grapmanis uzņēmumā jau ir nosvinējuši 50 darba gadu jubilejas uzņēmumā un turpina strādāt.