Struktūra


VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" administratīvo struktūru pilnā izmērā varat lejupielādēt

Pielikumi:

Atalgojuma sistēma

Informācija par amatpersonu (darbinieku) darba samaksu

Piemaksu un prēmiju sistēma

Sociālās garantijas