LVRTC Vadība

Uzņēmuma Vadība

Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce un valde.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs akcionārs ir Latvijas Republika, kuru pārstāv Satiksmes ministrija. Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem Satiksmes ministrijas pārstāvis.

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību. VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes sastāvā ir četri locekļi. Valdes locekļus amatā ieceļ akcionārs uz trim gadiem.