Paziņojumi

Arhīvs

PrevJanuary 2015Next
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ēnu diena LVRTC

14.02.2013

LVRTC un Rīgas radio un televīzijas tornī – 11 ēnas

vairāk info

eParaksts piedalās Uzņēmumu reģistra konferencē

12.11.2012

    Šī gada 7.novembrī norisinājās LR Uzņēmumu reģistra un projekta „EgoPrise” rīkota konference „Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi komersantiem”, kuras mērķis bija iepazīstināt interesentus ar jaunām e-pakalpojumu iespējām uzņēmumu reģistrācijā un ar to saistīto jautājumu kārtošanā.

vairāk info

LVRTC sakaru torņa Ērgļu ielā arhitekts saņēmis arhitektu atzinību

04.10.2012

Rīgas 2012.gada balvas arhitektūrā vērtēšanas komisija piešķīrusi arhitektam Ingurdam Lazdiņam atzinību par lietpratību un dedzīgumu VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) televīzijas un sakaru retranslācijas torņa Ērgļu ielā projekta īstenošanā.

vairāk info

Vairākos LVRTC objektos uzstādīti jauni raidītāji

12.06.2012

Pagājušajā nedēļā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) objektos Rīgā un Ulbrokā uzstādīti un sākuši raidīt jauni radio programmu raidītāji.

Rīgas televīzijas tornī Zaķusalā uzstādīts SIA „Valmieras TV” radio programmu (Radio Valmiera) raidītājs, kas raidīs 106.8 MHz frekvencē.

Savukārt Ulbrokas mastā darbu 98.3 MHz frekvencē sācis jauns SIA „Top FM” raidītājs.

Tādējādi tiek paplašināts šo radio programmu raidīšanas diapazons, un tās ir pieejamas plašākam iedzīvotāju lokam.
Pašlaik LVRTC torņos Rīgā un reģionos izvietoti 84 radiostaciju un 68 televīziju raidītāji.

Pavisam LVRTC īpašumā ir 30 torņi un masti, no kuriem augstākais ir Rīgas televīzijas tornis Zaķusalā. augstums ir 368 metri, un tas ir arī augstākais Eiropas Savienībā.

LVRTC ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, arī galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. 2012.gadā Zaķusalas televīzijas tornī darbu sāka LVRTC datu centrs - viens no drošākajiem un efektīvākajiem lielapjoma datu centriem Baltijā.

LVRTC pārvalda vienīgo drošo elektronisko parakstu LatvijāeParakstu.

vairāk info

17% no elektroniski VID iesniegtajām sākuma deklarācijām parakstītas ar eParakstu

04.06.2012

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtas 2778 ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītas fizisko personu mantiskā stāvokļa jeb sākuma deklarācijas.

Saskaņā ar VID sniegto informāciju, tās veido 17% no kopējā elektroniski iesniegto deklarāciju skaita.

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums paredz, ka iedzīvotāji var veikt precizējumus sākuma deklarācijā minētajās ziņās, trīs mēnešu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas iesniedzot jaunu, precizētu sākuma deklarāciju.
Arī šo procesu iespējams veikt, parakstot deklarāciju ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtot to uz VID elektroniskā pasta adresi vidsakumdeklaracija@vid.gov.lv vai vid.sakumdeklaracija@vid.gov.lv.  

VID deklarācija, tai skaitā mantiskā stāvokļa deklarācija, ar eParakstu ir parakstāma eDOC, nevis PDF formātā (izvēloties „parakstīt EDOC”). Tas nepieciešams, jo VID veidlapas tiek aizsargātas pret izmaiņu veikšanu, un šāda PDF dokumenta parakstīšanas brīdī nav iespējas dokumentam pievienot vizuālo elektronisko parakstu.

Drošu elektronisko parakstu sākuma deklarācijas un citu dokumentu parakstīšanai var iegūt, piesakoties portālā www.eparaksts.lv un apstiprinot pieteikumu kādā no klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

eID kartes īpašnieki, kuri aktivizējuši eParakstu kartes saņemšanas brīdī, kā arī SEB Ibankas klienti virtuālajam eParakstam var pieteikties tiešsaistē, bez klientu apkalpošanas centra apmeklējuma, kā arī uzreiz iegādāties un izmantot virtuālo eParakstu.


eParaksts ir unikāls, elektronisks personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienots datorā sagatavotam dokumentam. Elektronisko parakstu izsniedz un uzrauga VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), un tas ir Latvijā vienīgais drošais elektroniskais paraksts. Plašāka informācija www.eparaksts.lv.


Informācija, kam un kādos gadījumos jāiesniedz sākuma deklarācija, par veidiem, kā to aizpildīt un iesniegt, kā arī deklarācijas elektroniskās veidlapas atrodamas VID informatīvajā mājaslapā www.vidsakumdeklaracija.lv.

vairāk info

Noslēgta vienošanās par platjoslas projekta īstenošanu

28.05.2012

Pirmdien, 28.maijā, Satiksmes ministrija noslēgusi līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) par platjoslas tīkla infrastruktūras izveides Latvijas lauku teritorijās projekta īstenošanu.

Eiropas Savienības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” mērķis ir veicināt vienlīdzību platjoslas interneta pakalpojumu pieejamībā, cenā un kvalitātē pilsētās un attālākās Latvijas teritorijās. Pēc projekta realizēšanas optiskā tīkla pieslēgums ātrgaitas interneta ierīkošanai privātajiem komersantiem būs pieejams ar ievērojami zemākām izmaksām no aptuveni 165 piekļuves punktiem dažādās Latvijas vietās, kur iepriekš tas nebija iespējams.

Projektā uzsvars tiks likts uz lauku teritorijām, kurās platjoslas interneta pakalpojumi ar uzlabotiem datu pārraides parametriem (ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mb/s) nav pieejami un elektronisko sakaru komersanti neplāno tos piedāvāt (tai skaitā, modernizēt savus datu pārraides tīklus) tuvāko 3 gadu laikā.

Tādejādi tiks veicināta kvalitatīva interneta ar ātrumu no 30 līdz 100 un vairāk megabitiem sekundē pieejamība iedzīvotājiem arī ciematos un nomalēs, arī mazināta „digitālā” plaisa starp pilsētām un lauku teritorijām. Tas veicinās arī iedzīvotāju (darba ņēmēju) un šajās teritorijās darbojošos uzņēmumu konkurētspēju Latvijas, Eiropas un tuvāko ārzemju tirgos, arī attīstīs uz zināšanām balstītu ekonomiku un investīcijas Latvijā.

Projekts „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” tiks īstenots aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ietvaros, un to līdzfinansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. ERAF līdzfinansējums plānots 16.19 miljoni latu, bet privātais finansējums būs aptuveni 2.38 miljoni latu, un to nodrošinās LVRTC. Projektēšanas un celtniecības darbi plānoti no 2012. oktobra līdz 2015. gada augustam.

Projekta īstenotājs LVRTC nodrošinās vienlīdzīgu un nediskriminējošu piekļuvi platjoslas infrastruktūrai, lai privātie komersanti varētu piedāvāt pieslēguma pakalpojumus lietotājiem, notiktu optiskās infrastruktūras attīstība ilgtermiņā, arī tiktu veicināta ātrāka e-pakalpojumu un e-prasmju apguve.Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa
Tālrunis: 67028274, 67028390, 67028370
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv
 

vairāk info

Sākta aptauja par elektronisko sakaru tīklu piekļuves punktu izveidi lauku reģionos

28.05.2012

Satiksmes ministrija sākusi publisku aptauju par elektronisko sakaru optiskā transporta tīkla („vidējā jūdze”) infrastruktūras izveidei plānotajiem piekļuves punktiem t.s. Latvijas „baltajās” teritorijās.

Lai Latvijas attālinātās lauku teritorijās attīstītu nākamās paaudzes tīklus (NGN), 3.2.2.3.aktivitātes „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ietvaros VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu īstenos projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”.

Projekta īstenošana veicinās Eiropas izaugsmes stratēģijas „Eiropa 2020” izvirzīto mērķu sasniegšanu - līdz 2020.gadam nodrošināt jebkuram Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājam iespēju saņemt interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu virs 30 Mbit/s      un ka vismaz 50 % no ES mājsaimniecībām abonē interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu vairāk nekā 100 Mbit/s.

NGN projekta izstrādei ir izmantota Latvijas pašvaldību un elektronisko sakaru komersantu aptauja, ar kuras palīdzību tika noteiktas 363 „baltās” teritorijas, kurās nepieciešama optiskā tīkla infrastruktūras attīstība.

NGN projekts paredz „baltajās” teritorijās izveidot piekļuves punktus ar pašvaldību saskaņotās adresēs (piemēram, pašvaldības publiskajā iestādē, tai skaitā skolā, bibliotēkā, poliklīnikā, slimnīcā vai citā pašvaldības iestādē), arī citās vietās, kuras ir nepieciešamas aktivitātes mērķa sasniegšanai.

NGN projektam piešķirtā finansējuma ietvaros nav iespējams optiskā tīkla infrastruktūru izvērst visās šajās teritorijās, ir izvēlētas 117 „baltās” teritorijas un 17 „baltās” tranzīta teritorijas, kur piekļuves punkti tiks ierīkoti tranzītā, būvējot optisko kabeļu līniju uz “balto” teritoriju ar augstāku prioritāti. Katrā no „baltajām” teritorijām var tikt izbūvēti vairāki piekļuves punkti, tādēļ projekta īstenošanas rezultātā ir plānots izveidot aptuveni 165 piekļuves punktus un 1900 km optiskā kabeļa trases.

Ievērojot iepriekš minēto, ir izstrādāts indikatīvs piekļuves punktu saraksts, par kuru Satiksmes ministrija līdz 2012.gada 28.jūnijam veic publisku aptauju.

Ar piekļuves punktu sarakstu un papildus materiāliem var iepazīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Rolands Rumba
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 67028390, e-pasts: rolands.rumba@sam.gov.lv

vairāk info

Zaķusalas TV torņa skatu laukumā apskatāma foto izstāde par Ještjeda TV torni Čehijā

21.05.2012

Sākot no šī gada 19.maija līdz pat gada beigām Rīgas radio un televīzijas torņa skatu laukumā 97 metru augstumā Zaķusalā apskatāma Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā fotoizstāde par vienu no valsts ievērojamākajiem televīzijas torņiemJeštjeda televīzijas torni.

Ještjeda televīzijas tornis ir viens no Liberecas apgabala simboliem un atrodas 1012 metrus augstajā  Ještjedas kalnā (čehu: Ještěd, vācu: Jeschken vai Jeschkenkoppe) Čehijas ziemeļos, Čehijas, Polijas un Vācijas robežpunktā un ir visaugstākais kalns Ještjeda-kozaka kalnu masīvā, ka arī viena no 10 visprominentākajām virsotnēm Čehijā.

Televīzijas torņa ēka ir veidota hiperboloīda formā. Šī forma tika izvēlēta dēļ kalna virsotnē valdošajiem vējiem. Pateicoties šai formai, viesnīca ar torni lieliski turpina pašu dabisko kalna masīvu un it to optiski noslēdz. Televīzijas tornis ir 94 m augsts.

Ještjeda televīzijas torni uzbūvēja 20. gs. 60. gados, un arhitekts bija Karels Hubāčeks (Karel Hubáček), kurš par veikumu ieguva prestižo Starptautiskās arhitektu ūnijas Perreta balvu par ēkas formas un funkciju saskaņotību. Torņa lejas daļā atrodas viesnīca un restorāns.

Kopš 1995. gada Ještjeda kalns kopā ar torni ir dabas parka Ještěd (93,6 km2 ) sastāvdaļa, bet kopš 2006. gada janvāra ēka ir ierakstīta Čehijas Republikas kultūras pieminekļu sarakstā.

Izstādes autori ir latviešu sabiedrībai pazīstamie Liberecas fotogrāfi Daniels Dostāls un Lenka Kroupova Dostālova, kuriem 2011.gadā Rīgas Arhitektu namā, arī Jelgavā bija lielformāta fotogrāfiju izstāde Liberecas jumti.

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Svikliņa
Latvijas Valsts radio un televīzijas centra
Tirgzinības vadītāja
tālr.: 26650033
e-pasts: ilze.sviklina@lvrtc.lv

vairāk info

Muzeju naktī TV torņa Zaķusalā skatu laukums būs atvērts līdz pat 24.00

17.05.2012

Šī gada 19.maijā Muzeju nakts laikā arī Rīgas radio un televīzijas torņa skatu laukums būs atvērts apmeklētājiem līdz pat 24.00, turklāt apmeklētājiem būs iespēja apskatīt arī Čehijas Republikas Latvijā atklāto foto izstādi par vienu no Čehijas ievērojamākajiem torņiemJeštjeda televīzijas torni.   Pavasara un vasaras periodā no 1. maija līdz 30.septembrim Eiropas Savienības augstākā televīzijas torņa skatu laukums 97 metru augstumā apmeklētājiem ir atvērts no plkst. 10:00 līdz 20:00 katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.   „Ja laika apstākļi ļauj, no skatu laukuma varam pārredzēt visu pilsētu, jūrā aizejošos kuģus, Daugavas līkločus līdz pat Rīgas HES, pārliecināties, cik apstādījumiem un ūdeņiem bagāta ir Rīga. Taču viena no skaistākajām galvaspilsētām ainām paveras tieši saulrieta laikā, kad nereti debesis kļūst par kāda nezināma mākslinieka audeklu uz kura sapludinātas visdažādākās krāsas,” stāsta Zaķusalas TV torņa skatu laukuma ilggadēja gide Juzefa Skudra.   Līdz Zaķusalas TV tornim iespējams nokļūt braucot ar privāto transportu, kā arī braucot ar sabiedrisko transportu līdz pieturai „Zaķu sala” , kas atrodas uz akmens tilta. Tālāk aptuveni 20 minūtes līdz tornim jāiet kājām. Autobusu un personīgo transportu iespējams atstāt torņa stāvlaukumā.   Informāciju sagatavoja Ilze Svikliņa
Latvijas Valsts radio un televīzijas centra
tirgzinības vadītāja
tālr.: 26650033
e-pasts: ilze.sviklina@lvrtc.lv

vairāk info

Muzeju naktī Zaķusalas TV tornī tiks atklāta foto izstāde par Ještjeda TV torni Čehijā

15.05.2012

Šī gada 19.maijā Muzeju nakts laikā Rīgas radio un televīzijas torņa skatu laukumā Zaķusalā tiks atklāta Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā fotoizstāde par vienu no valsts ievērojamākajiem televīzijas torņiemJeštjeda televīzijas torni, informē Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmākLVRTC).

„Zaķusalas TV tornis ir augstākais tornis Eiropas Savienībā, kas kļuvis par neatņemamu Rīgas silueta un nacionālā lepnuma elementu. Ikviens tūrists, esot Rīgā, pamana mūsu torņa savdabīgo un eleganto siluetu. Esam lepni tornī uzņemt izstādi par Ještjeda  televīzijas torni, kas ir Čehijas Republikas kultūras piemineklis, arhitektoniski un simboliski nozīmīga būve un, kas tāpat kā Zaķusalas tornis – pārsteidz ar savdabīgu, unikālu formu un tās saderību ar apkārtējo ainavu,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta. Izstāde Zaķusalas TV torņa skatu laukuma apmeklētājiem būs pieejama līdz pat 2012.gada beigām.

Ještjeda televīzijas tornis ir viens no Liberecas apgabala simboliem un atrodas 1012m augstajā  Ještjeda kalnā (čehu: Ještěd, vācu: Jeschken vai Jeschkenkoppe) Čehijas ziemeļos, Čehijas, Polijas un Vācijas robežpunktā, un  ir visaugstākais kalns Ještjeda-kozaka kalnu masīvā, ka arī viena no 10 visprominentākajām virsotnēm Čehijā.

Ještjeda televīzijas torni uzbūvēja 20. gs. 60. gados, un tā  arhitekts bija Karels Hubāčeks (Karel Hubáček), kurš par veikumu ieguva prestižo Starptautiskās arhitektu ūnijas Perreta balvu par ēkas formas un funkciju saskaņotību. Torņa lejas daļā atrodas viesnīca un restorāns. Kopš 1995. gada Ještjeda kalns kopā ar torni ir dabas parka Ještěd (93,6 km2 ) sastāvdaļa, un jau sešus gadus ēka ir ierakstīta Čehijas Republikas kultūras pieminekļu sarakstā.

Izstādes autori ir latviešu sabiedrībai pazīstamie Liberecas fotogrāfi Daniels Dostāls un Lenka Kroupova Dostālova, kuriem nesen Rīgas Arhitektu namā, kā arī Jelgavā bija lielformāta fotogrāfiju izstāde Liberecas jumti.

Pēc izstādes atklāšanas skatu laukums apmeklētājiem būs atvērts līdz pat 24.00, tāpēc interesenti ir aicināti izbaudīt saulrietu un galvaspilsētas panorāmu no  97 metru augstuma.

vairāk info