Optiskā tīkla izbūvi platjoslas projekta ietvaros uzsāks Latgalē

Līdz ar platjoslas projekta piekļuves punktu saraksta apstiprināšanu VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) ir uzsācis darbu pie platjoslas projekta ietvaros izbūvējamā optiskā tīkla Latgales reģionā.

Ņemot vērā, ka Latgales reģionā apzināts visvairāk „balto teritoriju”, šeit tiks izveidots visvairāk piekļuves punktu – 47, un izbūvēti aptuveni 450 km optiskā kabeļa tīkla. Latgale būs pirmais reģions, kurā tiks uzsākti optiskā interneta tīkla izbūves darbi. Optisko līniju ierīkošanas darbus paredzēts uzsākt 2013.gada pavasarī.


„Pēc projekta realizēšanas arī Latvijas novados tiks nodrošināts pietiekams interneta datu pārraides ātrums, kas ievērojami atvieglos gan uzņēmējdarbības attīstību, gan iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Optiskā interneta infrastruktūra ir nozīmīga, lai varētu tikt atbalstīti jaunie e-risinājumi, kur ir svarīgs liels datu pārraides ātrums, piemēram, projekts e-medicīna, tādas mūsdienīgas drošības sistēmas IP video novērošanas kameras un citi. Viens no šī projekta pamatmērķiem ir panākt, lai iedzīvotājiem lauku teritorijās būtu pieejami tādas pašas kvalitātes datu pārraides pakalpojumi un par tādu pašu cenu pilsētās dzīvojošiem”, norāda LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta.


Optiskā tīkla uzraudzības komiteja (Uzraudzības komiteja) 18.jūlijā apstiprinājusi platjoslas projekta piekļuves punktu sarakstu, kas tika precizēts, atbilstoši sabiedriskās apspriedes rezultātiem

 
Uzraudzības komitejā piedalās pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas valsts radio un televīzijas centra , kā arī visiem plānošanas reģioniem.


Platjoslas projekta pirmajā kārtā tiks investēti 18.5 miljoni latu, no kuriem 87.18% veidos Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, pārējā daļa tiks finansēta no LVRTC līdzekļiem.

Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt aptuveni 1900 km optiskās šķiedras kabeļa trases un izveidot aptuveni 165 optiskā tīkla piekļuves punktus Latvijas „baltajās teritorijās” (teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā nav plānojis sniegt optiskā interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s). Plašāka informācija par Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu „Nākamās  paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” šeit.