Izstrādāta koncepcija interneta vēlēšanu sistēmas ieviešanai

08.03.2012

Koncepciju „Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi”, kas ceturtdien, 8. martā, tika izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē, izstrādājusi Satiksmes ministrijas (SM) veidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pārstāvji no SM, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".


Paredzēts, ka internetā būs iespējams realizēt iepriekšēju balsošanuja cilvēks savu balsi būs nodevis elektroniski, bet pēc tam, līdz vispārējai vēlēšanu dienai, pārdomās, viņš varēs doties uz vēlēšanu iecirkni un nobalsot papīra formātā, tādējādi anulējot iepriekš izdarīto izvēli. Elektroniskā balsošana pastāvēs līdzās tradicionālajai vēlēšanu sistēmai, neskarot tās uzbūvi un vēlēšanu pamatprincipus, līdz ar to joprojām varēs interneta balsošanu neizmantot.

Aplēsts, ka interneta vēlēšanu sistēmas ieviešanai būtu nepieciešams no 800 tūkstošiem līdz vienam miljonam latu.Vislielākā daļa no šīs summas – 500 līdz 700 tūkstoši latu – būtu nepieciešami interneta vēlēšanu portāla turētājam – uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam (USPS). Ap 300 tūkstošiem latu vajadzīgs PMLP uzturētā vēlētāju reģistra uzlabojumiem, taču šī nauda nepieciešama neatkarīgi no interneta vēlēšanu sistēmas ieviešanas.

Koncepcijā uzsvērts, ka interneta vēlēšanu sistēmā ir jāiekļauj šādi konceptuāli svarīgi elementi: vēlētāja identitātes pārbaude elektroniskā vidē jeb autentifikācija, kas ir interneta vēlēšanu ieviešanas tehniskais priekšnosacījums, kā arī jānodrošina balsojuma aizklātums. Interneta vēlēšanu sistēmas tehniskais risinājums izmanto USPS pakalpojumus, paredzot, ka vēlēšanās tiks izmantots USPS izveidotais interneta vēlēšanu portāls un drošs elektroniskais paraksts.

Lai sasniegtu koncepcijā paredzētos mērķus, tā vēl ir jāakceptē valdībā. Ja politiķi to atbastīs, atzīstot nepieciešamību pēc jaunas un elastīgākas pieejas balsošanas nodrošināšanai, pēc tam vēl jāizstrādā attiecīgi grozījumi Vēlētāju reģistra likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, likumā „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā u.c.