TV Radio apraide

PUBLISKĀ ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA SASTĀVĀ IETILPST:

Radio un TV stacijas

16

Radio stacijas

1

Stacijas (punkti) ar RRL aparatūru

60

Tehniskās apkalpes grupas un dienesti

8

Masti un torņi virs 300m

1

Masti un torņi virs 200m

6

Masti un torņi 50-200m

24

Radiorelejlīnijas (km)

1500,4

Elektro enerģijas patēriņš 2009. gadā (MWh)

18

Radio raidītāji

71

CTV raidītāji

78

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs pārvaldījumā ir specializētais telekomunikāciju tīkls, kuru Latvijā sāka veidot no 1945. gada.

Reģions Raidošā stacija 1. programmu
bloka TV
frekvenču
kanāls
2. programmu
bloka TV
frekvenču
kanāls
3. programmu
bloka TV
frekvenču
kanāls
4. programmu
bloka TV
frekvenču
kanāls
Kurzeme Liepāja 21. 61. 62. 69.
Embūte 21.      
Ēvarži 21.      
Lielauce 21.      
Kuldīga 30. 40. 47. 52.
Ventspils 30. 40. 47. 52.
Dundaga 30.      
Rīga Rīga 43. 45. 48. 66.
Vidzeme Valmiera 21. 51. 54. 50.
Kapteiņi 21.      
Cesvaine 41. 58. 22. 69.
Alūksne 41. 58. 22. 69.
Māle 41.      
Latgale Rēzekne 44. 50. 62. 27.
Dagda 44.      
Daugavpils 47. 51. 64. 27.
Zemgale Viesīte 38. 46. 60. 67.

Šobrīd  radio un televīzijas raidtīklu sastāvā ir 16 radio un televīzijas raidstacijas, tai skaitā divi raidpunkti. Divpadsmit ( Rīgas RS, Dundagas, Liepājas, Valmieras, RTS, Ventspils, Lielauces, Embūtes, Ēvaržu, Alūksnes, Viesītes NRTS, Kapteiņu un Dagdas NRP) no tām strādā neapkalpojamā režīmā.

Rīgas radio un televīzijas staciju ar pārējām savieno mikroviļņu radioreleju līnijas, kuras tiek izmantotas arī citiem sakaru pakalpojumiem. Rādioreleju līniju kopgarums ir aptuveni 1500,4 km. To sastāvā ir 60 radiorelejstacijas un sakaru punkti.

Esošie raidīšanas tīkli nodrošina radio un televīzijas signāla uztveršanas iespējas 99% Latvijas teritorijas 

Ciparu TV raidošās stacijas un frekvenču kanāli.

 Zemes ciparu TV 1. multipleksa (programmu bloka) izplatīšanas tīkla raidītāju aptveršanas zonas (pilnībā atbilst valsts pieprasītajam pārklājumam - 99,6% Latvijas teritorijas). Šajā programmu blokā tiek pārraidītas bezmaksas programmas, kuras pieejamas visiem Latvijas iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, ja ir iegādāts dekoders vai pieejams televizors ar jau iebūvētu MPEG-4 uztvērēju.
 Zemes ciparu TV 2. un 3. multipleksa (programmu bloka) izplatīšanas tīkla raidītāju aptveršanas zonas. Šajos programmu blokos tiek pārraidītas maksas programmas.
 


Zemes ciparu TV 4. multipleksa (programmu bloka) izplatīšanas tīkla raidītāju aptveršanas zonas. Arī šajā  programmu blokā tiek pārraidītas tikai maksas programmas. 

 

LVRTC radio relejlīniju shēma