TV Radio apraide

PUBLISKĀ ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA SASTĀVĀ IETILPST:

Radio un TV stacijas

16

Radio stacijas

1

Stacijas (punkti) ar RRL aparatūru

60

Tehniskās apkalpes grupas un dienesti

8

Masti un torņi virs 300m

1

Masti un torņi virs 200m

6

Masti un torņi 50-200m

24

Radiorelejlīnijas (km)

1500,4

Elektro enerģijas patēriņš 2009. gadā (MWh)

18

Radio raidītāji

71

CTV raidītāji

78

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs pārvaldījumā ir specializētais telekomunikāciju tīkls, kuru Latvijā sāka veidot no 1945. gada.

 Ciparu TV raidošās stacijas un frekvenču kanāli:

Šobrīd  radio un televīzijas raidtīklu sastāvā ir 17 radio un televīzijas raidstacijas.

Rīgas radio un televīzijas staciju ar pārējām savieno mikroviļņu radioreleju līnijas, kuras tiek izmantotas arī citiem sakaru pakalpojumiem. Rādioreleju līniju kopgarums ir aptuveni 1500,4 km. To sastāvā ir 60 radiorelejstacijas un sakaru punkti.

Esošie raidīšanas tīkli nodrošina radio un televīzijas signāla, atkarībā no programmas, uztveršanas iespējas līdz 99% Latvijas teritorijas 

DVB-T 1. tīkls

 

DVB-T 2. tīkls

 

DVB-T 3. tīkls

DVB-T 4. tīkls

 

DVB-T 5. tīkls

 

DVB-T 6. tīkls


LVRTC radio relejlīniju shēma