LVRTC Rekvizīti

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC)

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003011203

PVN kods: LV40003011203

Juridiskā un pasta adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012

Banka: AS “Citadele banka”, kods PARXLV22

Euro norēķinu konts: LV37PARX0000835930001