Elektroniskā saziņa ar LVRTC


LVRTC elektroniski sagatavotos dokumentus pieņemšana

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centram adresētos elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz uzņēmuma oficiālo e-pasta adresi lvrtc@lvrtc.lv!

 • Izmantojot elektronisko pastu (pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 20 megabaitus);

 • Iesniedzot USB zibatmiņas (flash), CD-R/RW vai DVD-R/RW datu nesējus. 


LVRTC pieņem elektroniski sagatavotus dokumentus šādos datņu formātos:

 •  dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu – EDOC;

 •  nenoformētam tekstam – TXT;

 •  noformētam tekstam - DOC, RTF;

 •  strukturētam tekstam – XML;

 •  elektroniskajām tabulām- XLS, CSV;

 •  grafiskai informācijai - JPEG, TIFF vai PNG;

 •  vektoru grafikai – DGN, DWG;

 •  portatīvā dokumenta formātam – PDF;

 •  arhivētiem datiem - RAR, ZIP, 7z. 

Gadījumā, ja elektroniski sagatavotais dokuments nav izlasāms, LVRTC atbildīgā persona tā nosūtītājam lūdz iesūtīt dokumentu citā formātā vai datu nesējā.